Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan tổ chức buổi lễ tưởng niệm 40 năm Quốc Hận trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Den Haag.
Buổi lễ tưởng niệm long trọng này nhằm:
- tưởng niệm các vị anh hùng, các chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do;
- tưởng niệm những đồng bào đã chết trên đường tìm tự do;
- lên án chế độ Việt Cộng đã đọa đày dân tộc trong suốt 40 năm qua.

Những chi tiết khác xin xem tiếp thơ kêu gọi dưới đây

Thêm ý kiến


Xác minh từ
Đổi khác