30.04 Nam Cali

Ngày 30/4/2015, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 30/4/1975 - 30/4/2015”, hai ban đại diện Cộng Đồng Nam Cali đồng tổ chức.

Thêm ý kiến


Xác minh từ
Đổi khác